Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Programe de conversie profesională 

Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați organizează Admitere la programe de conversie profesională pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar, anul universitar 2022-2023. Programele de formare profesională continuă derulate de universitate sunt recunoscute la nivel național, fiind organizate conform ORDIN nr. 6.194 din 13 noiembrie 2012.

Se pot înscrie la programele de conversie profesională cadre didactice angajate în învățământul preuniversitar. Durata programelor este de 2 ani/4 semestre, fiind creditate cu 120 credite ECTS.

Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 150 lei, taxa de studii este de 1000 lei/semestru.

Programe de conversie profesională disponibile pentru anul universitar 2022-2023:

3. Chimie
15. Istorie
 
 

Cursanții pot beneficia, la cerere, de servicii de cazare și masă, la prețuri accesibile, în cadrul universității. Cursurile se desfășoară în cele mai bune condiții de studiu, în spații de învățământ cu dotări moderne, sub îndrumarea unor profesori universitari de prestigiu. Orarul activităților didactice este flexibil, fiind stabilit în funcție de programul cursanților și al lectorilor.

Perioada de înscriere:

15 iunie - 15 septembrie 2022

Acte necesare înscrierii:

- contract de studii;

- adeverinţă care să ateste calitatea de cadru didactic de la instituția de învățământ preuniversitar unde este încadrat pentru anul școlar 2022-2023;

- diplomă de licenţă, original și copie;

- foaia matricolă/supliment la diplomă, original și copie;

- diplomă de master, original și copie (dacă este cazul pentru absolvenții de master);

- foaia matricolă/supliment la diplomă, original și copie;

- diploma de bacalaureat, orginal și copie;

- certificat de naştere, original și copie; 

- certificat de căsătorie, original și copie (dacă este cazul);

- carte de identitate, original și copie

- adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru programul de studiu la care candidează (de la medicul de familie);

- dovada achitării taxei de înscriere (se achită în contul cod IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX, cod fiscal 3127522, deschis la Trezoreria Municipiului Galați - titular Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați).

Inscriere online

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare