Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați organizează
 
Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
 
ACHIZIȚII PUBLICE
 
Perioada estimată pentru derularea programului este 15.02.2021 – 30.05.2021
Durata programului este de 96 ore, la un cost de 3000 lei/persoană, pentru o grupă de minim 25 cursanți.
 
Echipa cuprinde formatori/lectori cu vastă experienţă în achiziţiile publice, dar şi în susţinerea cursurilor de formare din acest domeniu: drd. Ecaterina Milica Dobrotă - economist, expert achiziţii publice, autor de articole de specialitate, cu experienţă dobândită în activităţile de verificare a modului de derulare a procedurilor de achiziţii publice, a celor de atribuire a contractelor, precum şi în activităţile de ofertare, consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice; Dumitru Viorel Pârvu - jurist, expert achiziţii publice, autor de articole de specialitate, consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice; conf. univ.dr Angelica Roşu - avocat, autor de articole de specialitate; Jenica Ioan: economist, consilier personal al Primarului Municipiului Brăila, fost director în cadrul ANRMAP; Gabriela Alcea (Stănilă) – economist, expert achizitii publice și practician în domeniu, atât la nivelul instituțiilor cu rol de reglementare sau control, cât și ca autoritate sau entitate contractantă, dar și în calitate de ofertant. Sorin Turturea – inginer, practician şi formator în domeniul achiziţiilor publice; Nicolina Ciobotaru- consilier SEAP în cadrul Autorităţii pentru Digitalizarea României.
 
Prin contribuţia unor participanţi la cursul precedent, ale căror lucrări de disertaţie au fost selectate, a apărut cartea "Achiziţii publice. Idei noi, practici vechi", sub coordonarea formatorilor Milica Dobrotă şi Viorel Pârvu.
 
Cursul se adresează absolvenților învățământului superior acreditat, minim ciclul I de studii universitare de licență. Actele necesare la înscriere/dosarul personal obligatoriu la data înscrierii:  copie diplomă de licență certificată „conform cu originalul”; copie certificat de naștere, certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui); copie BI/CI. Înscrierile se fac la sediul DFCTT din cadrul Universității „Dunărea de Jos" din Galați, Str. Domnească nr. 47, sala U109 Galați sau în format electronic la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Mai multe detalii puteți afla la telefon: 0336.130.142.
 
Contractele se pot încheia pentru solicitanți persoane juridice sau fizice.
La finalizarea cursurilor se eliberează un certificat de atestare a competențelor profesionale și supliment descriptiv.

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare