Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează prin Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic, în baza avizului ANRE nr. 56190/21.08.2017, cursul de formare continuă

 Pregătire teoretică în domeniul gazelor naturale pentru instalatori autorizați

PGIU, PGNC, PGD, PGT,EGIU, EGNC, EGD, EGT,

 în perioada 24.02.2020 - 28.02.2020.

 
Cursurile se organizează în conformitate cu prevederile art.18 din Regulamentul pentru autorizarea și verificarea persoanelor fizice care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 83/2014 publicat în M.O. partea I-a nr. 692/2014, cursuri de pregătire necesare susținerii examenului de autorizare organizat de ANRE. Cursurile de pregătire au drept scop actualizarea pregătirii profesionale teoretice a specialiștilor instalatori autorizați, în contextul implementării și alinierii legislației naționale la cea europeană, aprofundarea și sintetizarea cunoștințelor generale în domeniul gazelor naturale deținute de către aceștia, precum și implementarea unui proces de pregătire continuă.
 
Actele necesare la înscriere:
– copie simplă a ultimului act de studii;
– copie simplă a certificatului de naștere;
– copie simplă a certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
– copie simplă a BI/CI.
Contractul de studii se va completa la data înscrierii.
Act final de studii: Adeverință de absolvire a cursului.
Informații suplimentare la sediul DFCTT, str. Domnească nr. 47
tel. 0336 130 142, email: dfctt@ugal, ro, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., mobil 0722 383 282.

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare