Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
CONFERINȚA
Bune practici de lucru privind realizarea și publicarea lucrărilor științifice (II)
23 Mai 2019
 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic (DFCTT), organizează în data de 23 Mai 2019 Conferința ,,Bune practici privind realizarea și publicarea lucrărilor științifice în domeniul tehnic”. 
Manifestarea are loc în cadrul Proiectului Excelență, performanță și competitivitate în activități CDI la Universitatea Dunărea de Jos" din Galați (Contract nr. 14PFE/17.10.2018). 
 
Locație: 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. 
Strada Domnească, Nr. 47, Sala Senatului.
Data 23 Mai 2019, orele 09-13, 15-19. 
 
Comitet de organizare:
Prof univ. dr. Eugen Victor Cristian Rusu – Director Consiliu pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD)
Prof.dr. ing. Gabriela Elena Bahrim – Prorector, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Conf. univ. dr. Cezar Ionuț Bichescu – Prorector, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Prof. univ. dr. Silvius Stanciu, Director DFCTT, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Organizator și coordonator eveniment
 
Lectori invitați:
Prof. univ. dr. Ștefana Jurcoane 
Facultatea de Biotehnologii, Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară București,
Prodecan, Facultatea de Biotehnologii, Universitatea de Ştiinţe Agronomice și Medicină Veterinară București,
Director Centrul de Biotehnologii Microbiene-BIOTEHGEN, 
Redactor Șef Revista Romanian Biotechnological Letters (5-years Impact Factor 0.455).
 
Prof univ. dr. ing. Eugen Victor Cristian Rusu
Facultatea de Inginerie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Director Consiliul pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Membru corespondent al Academiei Române
 
Tematica prelegerilor prezentate la Conferință
 
Valorificarea rezultatelor cercetării prin transfer tehnologic
Elementele structurale ale unui articol științific și redactarea bibliografiei 
Criterii relevante în alegerea unei reviste științifice 
Modalități de prezentare a unei lucrări într-o comunicare științifică
Baze internaționale de date științifice relevante pentru fluxul principal de publicații
Plagiatul, legislația antiplagiat și etica cercetării științifice 
Bune practice privind optimizarea citării lucrărilor științifice
 
 
Programul Conferinței
Bune practici privind realizarea și publicarea lucrărilor științifice (II)
(în domeniul tehnic)
23 Mai 2019
 
08.30 – 09.00 – Înregistrarea participanților
09.00 – 09.30 – Deschiderea conferinței
Moderator – Prof. univ. dr. ing. ec. habil. Silvius STANCIU
9.30 – 10.00 CTT - UGAL Valorificarea rezultatelor cercetării prin transfer tehnologic
Lector Prof. univ. dr. ing. ec. habil. Silvius STANCIU
10.00 – 10.30 Prezentarea Revistei Romanian Biotechnological Letters; criterii de indexare și cotare ISI a revistelor științifice
Lector Prof. univ. dr. Ștefana Jurcoane
10.30 – 11.20 Elementele structurale ale unui articol științific și redactarea bibliografiei; modalități de citare a articolelor specifice domeniului abordat 
Lector Prof. univ. dr. Ștefana Jurcoane 
11.30 – 12.20 Criterii relevante în alegerea unei reviste științifice; autoevaluarea rezultatelor obținute și prezentate în lucrarea științifică elaborată și gata de trimis la publicare
Lector Prof. univ. dr. Ștefana Jurcoane
12.20 – 13.30  Modalități de prezentare a unei lucrări într-o comunicare științifică
Lector Prof. univ. dr. Ștefana Jurcoane
13.30 – 15.00 – Pauză de masă
 
Partea a doua a conferinței are loc în Sala P5, Facultatea de Inginerie, Strada Domnească 111. 
 
15.00 – 15.50 Baze internaționale de date științifice relevante pentru fluxul principal de publicații
Lector Prof. univ. dr. ing. Eugen Victor Cristian Rusu
16.00 – 16.50  Plagiatul, legislația antiplagiat și etica cercetării științifice 
Lector Prof. univ. dr. ing. Eugen Victor Cristian Rusu
17.00 – 17.50  Bune practici privind optimizarea citării lucrărilor științifice
Lector Prof. univ. dr. ing. Eugen Victor Cristian Rusu
18.00 – 18.30 – Închiderea conferinței.

 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare