Managementul instituțiilor de sănătate publică

MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
 
Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic din cadrul Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați organizează începând cu data de 15 Mai 2019 programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR DE SĂNĂTATE PUBLICĂ”.
Durata cursului este de 48 ore, la un cost de 1000 lei/persoană, pentru o grupă de minim 25 cursanți. Pot urma cursul absolvenți ai învățământului superior acreditat, minim ciclul I de studii universitare de licență;
Actele necesare la înscriere/dosarul personal obligatoriu la data înscrierii:
copia Diplomei de Licență certificată „conform cu originalul”;
copia Certificatului de naștere, Certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
copie BI/CI, și originalele pentru confruntare.
Înscrierile se fac la sediul D.F.C.T.T. din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, str. Domnească nr. 47,  Galați sau în format electronic la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Contractele se pot încheia pentru solicitanți persoane juridice sau fizice.
La finalizarea cursurilor se eliberează certificate de atestare a competențelor profesionale și supliment descriptive. 
Cursurile vor avea loc în spațiile de învățământ aferente Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare