Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Cursuri postuniversitare destinate cadrelor didactice din cadrul
Universității „Dunărea de Jos” din Galați
 
 
          Pentru a respecta cerințele ARACIS legate de formarea continuă a cadrelor didactice, cu privire la utilizarea noilor tehnologii de educație și la formarea de noi competențe pentru adaptarea la nevoile dinamice ale noilor generații de studenți, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, prin Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic oferă două programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, cu durata de 24 ore fiecare:
1.       Mentorat educațional în mediul academic (perioadă de desfășurare 14.09.2019 – 29.09.2019)
2.       Strategii didactice inovative (perioadă de desfășurare 13.07.2019 – 28.07.2019)
 
Cadrele didactice din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați sunt scutite de plata taxelor de școlarizare. Absolvenții de anul trecut nu se pot înscrie la același program frecventat..
Înscrierile au loc până în data de 30.06.2019 în limita locurilor disponibile (nu se admit suplimentări);
         Seria de predare are 40 de locuri/curs iar locurile sunt limitate, fără posibilitate de suplimentare.
 
         Pentru înscriere și înmatriculare la cursuri se vor depune următoarele documente, la sediu D.F.C.T.T, sala U109.
-          cerere de înscriere (atașată) – pentru fiecare curs solicitat;
-          diploma de bacalaureat;
-          diploma de licență ;
-          suplimentul descriptiv (sau foaia matricola)
-          certificat de naștere;
-          buletin/ carte de identitate;
-          certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui)
           
Director DFCTT
Prof. univ. dr. ing. ec. habil. Silvius STANCIU
 
 

 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare