VACCINAREA ANTIGRIPALĂ ÎN FARMACII

Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați organizează prin Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic, începând cu data de 20 noiembrie 2023 programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă VACCINAREA ANTIGRIPALĂ ÎN FARMACII .
 
Durata programului postuniversitar este de 30 ore, 3 credite ECTS, la un cost de 250 lei/persoană.
Număr locuri disponibile: 60
Pot urma cursul absolvenți ai învățământului superior acreditat, minim ciclul I de studii universitare de licență;
Cursul se va desfășura după următoarea structură:

Data
Locul de desfășurare
Interval orar
Cadrul didactic
20 ore - curs online, Platforma MicrosoftTeams
Prof. univ. dr. habil. Mihaela DEBITA
Luni 20.11.2023
online
15:00 – 19:00
Joi 23.11.2023
online
15:00 – 19:00
Marți 28.11.2023
online
 15:00 – 19:00
Miercuri 29.11.2023
online
15:00 – 19:00
Luni 04.12.2023
online
15:00 – 19:00
10 ore - lucrări practice -Amfiteatrul
Spitalului de Boli Infecțioase, Sf. Cuvioasa Parascheva, Galați
Marți 05.12.2023
prezență fizică
15:00 – 19:00
Luni 11.12.2023
prezență fizică
15:00 – 19:00
Marți 12.12.2023
prezență fizică
15:00 – 17:00
susținere examen

 
Actele necesare la înscriere/dosarul personal obligatoriu la data înscrierii:
• cerere de înscriere (descarcă aici);
• copia Diplomei de Licență certificată „conform cu originalul”;
• copia Certificatului de naștere, Certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
• copie BI/CI, și originalele pentru confruntare.
 
Înscrierile se fac la sediul DFCTT din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, str. Domnească nr. 47, Galați sau în format electronic la adresele This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Relații suplimentare:      Tel: +40 336 130 142 /  Fax: +40 236 468 061 / Mobil: +40722 383 28
Contractele se pot încheia pentru solicitanți persoane juridice sau fizice.
 
Data limită de depunere a dosarelor este 10 noiembrie 2023 (în limita locurilor disponibile).
 
La finalizarea cursurilor se eliberează certificat de atestare a competențelor profesionale însoțit de supliment descriptiv.

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare