Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați organizează 
Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă 
Evaluarea nivelului de risc şi audit în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 
Perioada estimată pentru începerea cursului: 2 octombrie 2023
Mod desfășurare: On-line pe platforma Microsoft Teams
Program standard: zilnic în intervalul orar 16.00 - 20.00
Preț: 3000 lei.
 
TEMATICĂ:
·                     Cadrul legislativ european şi naţional în domeniul auditării şi evaluării riscurilor;
·                     Instrumente de audit şi evaluare;
·                     Evaluarea prin audit a rezultatelor acţiunilor din planul de prevenire şi protectie;
·                     Elemente de teoria comunicării;
·                     Metode de auditare şi evaluare a riscurilor;
·                     Integrarea managementului SSM în managementul firmei;
·                     Asigurarea mediului de muncă şi a ergonomiei locului de muncă;
·                     Riscuri generale şi specifice la locurile de muncă, elaborarea şi urmărirea realizării planului de prevenire şi protecţie;
·                     Informatică aplicată în SSM
 
Durata programului este de 260 ore.
În conformitate cu HG 1425/2006 - art. 50, persoanele care au profilul studiilor universitare în științe inginerești, agricole și silvice, certificatul de absolvire al cursului de Inspector SSM de 80 ore și vechime de 5 ani în domeniul SSM  pot ocupa funcția de:
1.    Conducător serviciu intern de prevenire şi protecție în domeniul securității și sănătății în muncă;
2.    Conducător serviciu extern de prevenire şi protecție în cadrul serviciilor externe abilitate de MMPS să presteze activități de consultanță în domeniul SSM.
Printre activitățile profesionale care se pot realiza cu succes în urma absolvirii cursului postuniversitar de perfecționare ”Evaluator de risc și auditor în domeniul securității și sănătății în muncă”, enumerăm:
1.  Inspector de muncă;
2.  Manager sisteme de management securitate şi sănătate în muncǎ;
3.  Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
4.  Auditor sisteme de management sănătate şi securitate ocupaţională;
5.  Lucrător desemnat în domeniul SSM;
6.  Lucrători din cadrul serviciului intern de prevenire şi protecţie în domeniul SSM;
7.  Lucrători din cadrul serviciului extern de prevenire şi protecţie în domeniul SSM, etc…
 
Cursul se adresează absolvenților învățământului superior acreditat, minim ciclul I de studii universitare de licență.
 
Actele necesare la înscriere/dosarul personal obligatoriu la data înscrierii: 
-copie diplomă de licență certificată ;
-copie certificat de naștere, certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
-copie BI/CI.
 
Înscrierile se fac la sediul DFCTT din cadrul Universității „Dunărea de Jos" din Galați, Str. Domnească nr. 47, sala U109 Galați sau în format electronic la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
Mai multe detalii puteți afla la telefon: 0336.130.142.
 
Contractele se pot încheia pentru solicitanți persoane juridice sau fizice.
La finalizarea cursurilor se eliberează un certificat de atestare a competențelor profesionale însoțit de supliment descriptiv.

 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare