Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Curs de formare continuă 
Limba engleză pentru mediul de afaceri 
 
În cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Apel: POCU/380/6/13 - Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC – cod proiect 123847),
 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Institutul de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții - ICECON S.A., Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, Universitatea Maritimă din Constanța și Universitatea Politehnica din București, organizează cursul de formare continuă Limba engleză pentru mediul de afaceri  (40 ore, 4 credite ECTS).
 
 
Înscrierea cursanților se face la Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic.
 
Perioada de depunere a dosarelor de înscriere este 29.07.2020-03.08.2020.
 
Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:
Diplomă de licență - copie conform cu originalul;
Certificat de naștere - copie conform cu originalul;
Certificat de căsătorie (dacă este cazul)- copie conform cu originalul;
Buletin/Carte de identitate - copie xerox;
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să contactați secretariatul departamentului. 
 

Formatori: prof. dr. Oana Magdalena CENAC, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; prof.dr. Nicoleta IFRIM,  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
Adresa Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic www.dfctt.ugal.ro. 
Sala U 109, Str. Domnească, nr. 47, Galați 800008, România
Adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon:+40 336 130 142, Fax: +40 236 468 061

 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare