Inspector/referent resurse umane

 
Tipul cursului : CALIFICARE
Nivelul cursului : Nivel 3
Cod COR : 3432.3.2
Taxa de studii este de 3000 lei/persoană şi se achită în una din următoarele modalități: - integral, la data semnării contractului sau în maxim 6 rate egale a câte 500 lei.
Durata cursului: 9 luni (cursul are 1080 ore: 360 de ore de teorie și 720 de ore de practică).
 
Descrierea ocupației:
Inspectorul /referentul resurse umane, prin poziția pe care o deține în cadrul departamentului de resurse umane, participă activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directă în procesul prin care organizația își recrutează, angajează, derulează și încetează raporturile de muncă cu salariații. Ocupația de inspector/referent resurse umane este necesară persoanelor care doresc să se califice în întocmirea şi gestionarea documentelor ce țin de evidența muncii într-o organizație, de gestionare a relațiilor dintre angajați și angajatori, de recrutarea și selectarea personalului care urmează a fi angajat.
 
Cursul se adresează:
a. Persoanelor care vor să profeseze în compartimentele de resurse umane, în domeniul protecției sociale și conflictelor de muncă.
b. Persoanelor care vor să avanseze în carieră prin urmarea cursului de calificare.
c. Companiilor specializate în consultanță de resurse umane care doresc să-și califice personalul în vederea creșterii motivării acestora și
    îmbunătățirii calității serviciilor oferite clienților.
 
Condiții de acces: Absolvenți ai studiilor liceale cu diplomă de bacalaureat.
 
Documente necesare înscrierii:– copie CI (buletin), certificat naștere, certificat căsătorie (daca este cazul), diploma bacalaureat.
 
La finalizarea cursului, în urma examenului de absolvire, se vor elibera certificate de calificare cu recunoaștere națională.
 
Pentru înscriere și mai multe detalii vă rugăm să ne contactați.
 
UNIVERSITATEA  ,,DUNĂREA DE JOS”  DIN GALAŢI
Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic
ADRESA:        Str. Domnească nr. 47, Galaţi, 800008, sala U 109.
TELEFON:      +40336.130.142
Fax:                +40236.468.061
site: www.dfctt.ugal.ro
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare