Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

  1. Domeniul pe care se fundamentează programul de studii: Management
  2. Credite ECTS: 2
  3. Durată: 20 de ore;
  4. Forma de învățământ: cu frecvență.
  5. Ocupația/funcția/utilitatea socială/personală: Manager proiect – Cod COR: 242106 Manager de inovare
Tematică:
  1. 1. Mijloace de transfer tehnologic.

  2. 2. Managementul procesului de transfer tehnologic.

Competențe: 
          C3.3 Aplicarea principiilor și metodelor de bază pentru eficientizarea sistemului managerial și a subsitemelor sale.
 
Responsabil program:
       Prof. univ. dr. ing. dr. ec. habil. Silvius STANCIU

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare