Cursuri de formare continuă

of
 
Durata (în ore de pregătire) - 40 ore din care :
instruire teoretică - 20 ore 
instruire practică – 20 ore
Număr cursanţi: max. 28
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 
Detalii curs:
 
Relaţii suplimentare la datele de contact:
Tel. +40 336 130 142
Fax +40 236 468 061
 
Competențe profesionale dobândite
1. Gestionarea informațiilor privind antreprenoriatul, legislația fiscală și economică specifice;
2. Capacitatea de a exercita gestiunea financiar-contabilă a afacerii;
3. Capacitatea de a utiliza metode de dezvoltare a planurilor de afaceri (PA);
4. Competențe privind gestiunea resurselor umane din întreprinderi;
5. Identificarea oportunităților în procesul de alegere a modalităților de finanțare a ideilor de afaceri, complementare celor din proiect, pentru asigurarea sustenabilității afacerilor;
6. Aplicarea în practică a elementelor de economie socială și antreprenoriat social;
7. Capacitatea de a exercita valorile gândirii critice și creative în ceea ce privește marketing-ul produselor/serviciilor și promovarea afacerii;
8. Gestionarea elementelor de tehnologia informației, folosite în dezvoltarea afacerilor.

 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare