Cursuri de formare continuă

Domeniul pe care se fundamentează programul de studii: Științe ale comunicării
Programul de studii universitare de licență care fundamentează planul de învățământ: Jurnalism
Număr de ore: 240
Număr de credite: 24
Forma de învățământ: cu frecvență
Ocupația/funcția/utilitatea socială/personală: Bibliotecar cu studii superioare - COR 262202
 
Tematică:
1. Contextul social şi cadrul normativ al exercitării profesiei.
2. Achiziţia de noi documente pentru bibliotecă. Dezvoltarea colecțiilor.
3. Evidența şi organizarea colecțiilor.
4. Prelucrarea colecțiilor.
5. Comunicarea colecțiilor.
6. Prezervarea documentelor.
7. Constituirea și managementul bibliotecii digitale.
8. Accesul în bibliotecă si comunicarea cu utilizatorii.
9. Regăsirea informatiilor. Servicii de referinte.
10. Promovarea şi facilitarea accesului la serviciile bibliotecii.
11. Evaluarea colectiilor si serviciilor biblioteci.
12. Instrumente TIC în biblioteci.
 
Competențe:
CP1. Identificarea şi utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării; CP2. Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC); CP3. Înţelegerea diferitelor tipuri de audienţă/public implicate în comunicare; CTI. Rezolvarea în mod realist cu argumentare atât teoretică, cât şi practică a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora; CT2. Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice; CT3. Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi al adaptării la cerinţele pieţei muncii.
 
Coordonator program:
Prof. univ. dr. Eugenia Simona ANTOFI

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare