Cursuri de formare continuă

Domeniul pe care se fundamentează programul de studii: Ingineria produselor alimentare
Programul de studii universitare de licență care fundamentează planul de învățământ: Ingineria produselor alimentare
Număr de ore: 12
Număr de credite: 1
Forma de învățământ: cu frecvență
Ocupația/funcția/utilitatea socială/personală: Director de departament organizare evenimente - COR  242101
 
Tematică:
Pirateria în cercetarea științifică. Cauze, efecte și modalități de evitare a acesteia.
 
Competențe:
Proiectarea, implementare și monitorizarea sistemelor de management al calității și siguranței alimentare; Utilizarea eficientă a diverselor căi și tehnici de învățare - formare pentru achizitionarea informației din baze de date bibliografice și electronice, atât în limba română, cât și într-o limbă de circulație internațională, precum și evaluarea necesității și utilității motivațiilor extrinseci ale educației continue.
 
Coordonator program:
Prof. univ. dr. ing. habil. Silvius STANCIU

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare