Cursuri de formare continuă

  1. Domeniul pe care se fundamentează programul de studii: Sănătate
  2. Credite ECTS: 3
  3. Durată: 30 de ore;
  4. Forma de învățământ: cu frecvență.
  5. Ocupaţia/funcţia/utilitatea socială/personală: Bioinginer medical - COR 226201
Tematică:
 
1. Aspecte teoretice și practice în vederea vaccinării antigripale a populației în farmacii
 
 
Competențe:
C3.5 Elaborarea şi aplicarea unui plan concret de profilaxie care să asigure prevenirea apariţiei, agravarea sau/şi instalarea consecinţelor invalidante ale îmbolnăvirii.
C4.3 Aplicarea măsurilor adecvate (de profilaxie, sociale, economice) pentru asigurarea îmbunătăţirii stării de sănătate, diminuarea riscului de îmbolnăvire şi ameliorarea calităţii vieţii;
CT1 Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente; Executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată.
 
Responsabil program:
     Prof. univ. dr. habil. Mihaela DEBITA

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare