Cursuri de formare continuă

Domeniul pe care se fundamentează programul de studii: Ingineria produselor alimentare
Programul de studii universitare de licență care fundamentează planul de învățământ: Ingineria produselor alimentare
Număr de ore: 144
Număr de credite: 12
Forma de învățământ: cu frecvență
Ocupația/funcția/utilitatea socială/personală: Director de departament organizare evenimente - COR -143911
 
Tematică:
1. Managementul evenimentelor corporate.
2. Managementul evenimentelor de banqueting.
3. Marketingul evenimentelor turistice.
4. Bugetarea evenimentelor turistice.
 
Competențe: 
A. Supravegherea, conducerea, analiza și proiectarea evenimentelor turistice;
B. Managementul și controlul calității produselor și serviciilor turistice.
 
Coordonator program: 
             Conf. univ. dr. ing. Iuliana VINTILĂ

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare