Cursuri de formare continuă

  1. Domeniul pe care se fundamentează programul de studii: Sănătate
  2. Credite ECTS: 12
  3. Durată: 120 de ore;
  4. Forma de învățământ: cu frecvență.
  5. Ocupaţia/funcţia/utilitatea socială/personală: Bioinginer medical - COR 226904
Tematică:
 
1. Informatică medicală;
2. Prelucrarea semnalelor biologice și imaginilor medicale;
3. Biostatistică și statistică medicală.
 
 
Competențe:
C5.1 Descrierea metodologiei de bază a cercetării științifice;
C5.3 Aplicarea principiilor şi metodologiilor specifice activității educaționale şi cercetării științifice cu scopul obținerii unor noi cunoștințe aplicabile în folosul pacienților;
C5.4 Interpretarea şi evaluarea critică şi constructivă a rezultatelor cercetării;
C5.5 Inițierea, structurarea şi derularea unei cercetări şi încadrarea acesteia într-un proiect coerent şi fezabil.
 
Responsabil program:
      Conf. univ. dr. ing. Sorin CIORTAN

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare