Cursuri de formare continuă

  1. Domeniul pe care se fundamentează programul de studii: Sănătate
  2. Credite ECTS: 18
  3. Durată: 180 de ore;
  4. Forma de învățământ: cu frecvență.
  5. Ocupaţia/funcţia/utilitatea socială/personală: Navigator de pacienți - COR 226922
Tematică:
1. Clarificarea noțiunii de „navigatori de pacienți": istoric, scopul unui program de navigație de pacienți, rolul unui navigator de pacienți;
2. Cele mai frecvente boli cronice, rare, hematologice si oncologice întâlnite in Romania: generalități, particularități, protocoale, investigații specifice, interpretare rezultate, diagnostic, scheme de tratament;
3. Standarde și bune practici în vedereadezvoltării unei bune colaborări cu personalul medical;
4. Viziune de ansamblu - elementele unui caz medical (istoric medical propriu, istoric medical familie, investigații specifice);
5. Drepturile pacienților;
6. Comunicarea cu pacientul si aparținătorii: principii si bune practici, respectarea multiculturalității,respectarea confidențialității;
7. Noțiuni de psihologie aplicate în boli cronice;
 
Competențe: Rolul navigatorului de pacienți în contextul statisticilor medicale la nivel național; Utilizarea terminologiei de specialitate privind bolile cronice, rare, hematologice și oncologice; Colaborarea cu personalul medical; Analizarea rezultatelor investigațiilor specifice fiecărui tip de boală; Analizarea cazurilor medicale în vederea asigurării unei priviri complexe, de ansamblu, asupra situațiilor medicale ale pacienților; Comunicarea și interrelaționarea cu pacientul și aparținătorii; Drepturile pacienților în contextul diagnosticului primit; Aplicarea instrumentelor de auto-reglare și menținere a stării de echilibru emoțional.
 
Responsabil program:
      Prof. univ. dr. Aurel NECHITA

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare