Cursuri de formare continuă

  1. Domeniul pe care se fundamentează programul de studii: Științe ale educației
  2. Durată: 24 de ore;
  3. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. 1. Strategii și instrumente moderne de învățare și predare.

  2. 2. Sisteme de management educațional (LMS – Learning management systems).

Competențe: 
          Elaborarea unor metode de proiectare a activităților instructiv educative și/sau extra școlare. 
          Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale adaptate pentru diverse niveluri de vârstă/pregătire și diverse grupuri țintă.
          Elaborarea proiectelor pentru activitățile instructiv educative utilizând conceptele, teoriile, paradigmele, principiile și metodologiile specifice domeniului științelor educației și disciplinelor predate.
 
Responsabil program:
        Prof.univ. dr. Claudiu MEREUŢĂ

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare