Cursuri de formare continuă

  1. Domeniul pe care se fundamentează programul de studii: Management
  2. Durată: 12 de ore;
  3. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Măsuri specifice de finanțare pentru pentru proiecte naționale și internaționale.

Competențe: 
    Selectarea metodelor, tehnicilor și procedurilor pentru utilizarea bazelor de date, informații și cunoștințe în procesul managerial.
 
Responsabil program:
      Prof. dr. ing. dr. ec. habil. Silvius STANCIU

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare