Cursuri de formare continuă

  1. Domeniul pe care se fundamentează programul de studii: Inginerie mecanică
  2. Durată: 12 de ore;
  3. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
  1. Proceduri specifice Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci și Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Competențe: 
         Abilități de a face conexiuni între cunoștințele captate în diverse domenii.
 
Responsabil program:
        Prof. dr. ing. dr. ec. habil. Silvius STANCIU

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare