Cursuri de formare continuă

 1. Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Științe ale educației
 2. Durată: 1500 de ore;
 3. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 • Psihopedagogia persoanelor cu CES;
 • Politici educaționale de integrare/ incluziune a copiilor cu CES;
 • Modele de învățare și strategii didactice în educația incluzivă în educația incluzivă;
 • Managementul clasei/grupei în educația incluziva;
 • Psihologia educației și a dezvoltării;
 • Programe de intervenție în în educația incluzivă;
 • Didactică specială pentru dizbilitățile intelectuale și pentru tulburările generale de dezvoltare;
 • Didactică specială pentru dizabilități senzoriale, tulburări și de relaționare;
 • TIC și IAC în educația incluzivă;
 • Practică de specialitate în instituțiile școlare.
Competențe profesionale:
C4. Abordarea managerială a grupului de preșcolari/școlari mici, a procesului de învățare și a activităților de învățare/ integrare socială specifice vârstei;
C5. Consilierea, orientarea și asistarea psihopedagogică a diverselor categorii de persoane/grupuri educaționale (preșcolari/ școlari mici/ elevi, familii, profesori, angajați etc.);
C6. Îmbunătățirea continuă a practicilor profesionale și a evoluției în carieră;
Competențe specifice programului postuniversitar:
1. Cunoașterea, înțegerea și interpretarea adecvată a educației incluzive și a problematicii mentoratului/asistării persoanelor cu CES;
2. Utilizarea teoriei și metodologiei psihopedagogiei speciale în contextele educaționale  specifice diverselor tipuri de CES;
3. Realizarea activităților specifice profesorului de sprijin în prgramele de asistență, consiliere și intervenție pentru copiii cu CES;
4. Valorificarea mediului educațional și a curriculumului școlar în funcție de cerințele educaționale speciale ale grupurilor/persoanelor.
5. Managementul, consilierea și relaționarea în cadrul grupurilor școlare care integrează persoane CES.
 
Coordonator program:
                      Prof. univ. dr. Simona MARIN

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare