Cursuri de formare continuă

Durată: 72 de ore;
Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Administrarea afacerilor
Forma de învățământ: cu frecvență.
 
Tematică:
1. Tehnologii si produse inovative în Energie, mediu și schimbări climatice.
2. Dezvoltarea planului de afaceri specific.
 
Competențe transversale: CT1 Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă; CT2 Identificarea rolurilor si responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei. CT3 Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.
 
Cadru didactic coordonator:
Prof. univ. dr. ing. dr. ec. habil. Silvius STANCIU

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare