Cursuri de formare continuă

 1. Domeniul de licenţă pe care se fundamentează programul de studii: Limbă şi literatură
 2. Programul de studii universitare de licenţă pe care se fundamentează planul de învăţământ:
  Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză 
 3. Durată: 300 de ore;
 4. Credite ECTS: 13
 5. Forma de învățământ: cu frecvență.
Tematică:
 • Tehnici de receptare a mesaiului oral: ascultarea;
 • Tehnici de exprimare orală: vorbirea ;
 • Tehnici de receptare a mesaiului scris: citirea;
 • Tehnici de exnrimare scrisă: scrierea;
 • Gramatică si structuri discursive;
 • Terminologie şi terminografie.
Detalii curs:
Coordonator program:Conf. univ. dr. Gina Aurora NECULA
 
Competențe:
C1.1. Definirea conceptelor, identificarea şi exemplificarea limbajului specific lingvisticii 
generale, teoriei literare şi comparatisticii ; cunoaşterea unor metode de analiză specifice 
studiului interdisciplinar al ştiinţelor umaniste. 
C2.3. Receptarea critică şi producerea de mesaje orale sau scrise specifice comunicării ştiinţifice la nivel universitar (prezentări de proiecte, referate, recenzii, comunicări, lucrări de licenţă etc.), atât în limba română, cât şi în limba modernă. 
C2.5. Organizarea unor dezbateri, construirea unui studiu de caz şi argumentarea structurii acestuia. 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare