Cursuri de formare continuă

Domeniul pe care se fundamentează programul de studii: Ingineria produselor alimentare
Programul de studii universitare de licență care fundamentează planul de învățământ: Ingineria produselor alimentare
Număr de ore: 144
Număr de credite: 12
Forma de învățământ: cu frecvență
 
Tematică:
1. Managementul nutrițional al meniurilor.
2. Ingineria planificării nutriționale a meniurilor.
3. Soluții și protocolul de conformare la prevederile legale privind etichetarea nutrițională.
4. Configurarea etichetei nutrișionale a meniurilor.
 
Competențe: 
Supravegherea, conducerea, analiza și proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit. Managementul producției, controlul calității produselor alimentare.
 
Coordonator program: 
             Conf. univ. dr. ing. Iuliana VINTILĂ

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare