Cursuri de formare continuă

Domeniul pe care se fundamentează programul de studii: Calculatoare și tehnologia informației
Programul de studii universitare de licență care fundamentează planul de învățământ: Calculatoare 
Număr de ore: 40
Număr de credite: 4
Forma de învățământ: cu frecvență
 
Tematică:
1. Strategii didactice inovative în procesul didactic.
2. Platforme electronice utilizate în serviciile educaționale universitare.
3. Valorificarea valențelor de tip instructiv-educativ ale TIC în cercetarea individuală și în proiectarea demersului didactic.
4. Abordări interdisciplinare inovative ale domeniilor de cercetare, dezvoltare, inovare.
 
Competențe: 
- Dezvoltarea competențelor pedagogice și didactice în corelație directă cu paradigmele științifice aferente domeniilor de specializare inteligentă;
- Formarea de abilitați de lucru în echipă, abilitați de comunicare orală și scrisă în limba maternă/străină, utilizarea tehnologiei informației și comunicării – TIC;
- Abilitați și deprinderi necesare pentru munca didactică și de cercetare interdisciplinară, de consultanță, cooperare și organizare în cadrul unor grupe interdisciplinare de lucru; 
- Dezvoltarea capacitații creative și inovative în raport cu specificul temelor de cercetare, stimularea excelentei științifice, a inițiativei și a autonomiei învățării.
 
Coordonator program: 
             Prof. univ. dr. Claudiu MEREUȚĂ
 
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare