Departamentul de formare continuă și transfer tehnologic din cadrul Universității ,,Dunărea de Jos” din Galați organizează programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă PROCEDURI ȘI INSTRUMENTE DE SECURITATE A  SISTEMELOR INFORMATICE
 
Durata cursului este de 120 ore, la un cost de 1000 lei/persoană. Pot urma cursul absolvenți ai învățământului superior acreditat, ciclul I de studii universitare de licență (indiferent de domeniul absolvit).
Data începerii cursului este 24 aprilie 2023.
 
Tematică:
- Introducere în securitate cibernetică;
- Securitatea cibernetică a sistemelor informatice și a dispozitivelor mobile ;
- Securitatea cibernetică a infrastructurilor critice ;
- Modalități de prevenție în spațiul virtual ;
- Managementul incidentelor de securitate cibernetică ;
- Analiza malware ;
- IT Forensics ;
- Tipuri de amenințări cyber ;
- Data Mining; „training cyber”, cu utilizare platforme consacrate;
- Auditul de securitate cibernetică.
 
Actele necesare la înscriere/dosarul personal obligatoriu la data înscrierii:
• copia Diplomei de Licență certificată „conform cu originalul”;
• copia Certificatului de naștere; copia
• copia Certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
• copie BI/CI și originalele pentru confruntare.
 
Înscrierile se fac la sediul D.F.C.T.T. din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, str. Domnească nr. 47,  sau electronic la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
Contractele se pot încheia pentru solicitanți, persoane juridice sau fizice.
La finalizarea cursurilor se eliberează certificate de atestare a competențelor profesionale însoțite de suplimente descriptive. 
Cursurile se vor desfășura în spațiile de învățământ aferente Universității „Dunărea de Jos” din Galați.
 
Director D.F.C.T.T.
Conf. dr. ing. Cristian MUNTENIȚĂ

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare