Programe de studii de conversie profesională pentru cadrele didactice din învățământul liceal

GRATUIT!
 
Componenta de intervenții sistemice a proiectului privind învățământul secundar Project ROSE susține formarea cadrelor didactice din învățământul liceal de stat, și, în acest sens, poate fi finanțată inclusiv participarea acestora în programe de conversie profesională, dezvoltate în concordanță cu prevederile OM nr. 6.194/ 2012 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare și funcționarea programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.
 
Nr. Crt.
Instituția de Învățământ
Superior
Specializare avizată de programul de studii de
conversie profesională
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
UNIVERSITATEA
„DUNĂREA DE JOS” DIN
GALAȚI
Biologie, Chimie, Cultură civică, Economia comerțului turismului și serviciilor, Economie și educație antreprenorială, Educație fizică și sportivă, Educație tehnologică, Filosofie, Informatică economică, Informatică - tehnologia informației și a comunicațiilor, Informatică aplicată în economie, Informatică managerială, Ingineria produselor alimentare,Istorie,Limbașiliteraturaengleză,Limba și literatura franceză, Limba și literatura română, Matematică, Sociologie, Agricultură
 
 
Date de contact:
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: +40 336 130 142
Mobil: +40 722 383 282
Fax: +40 236 468 061
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare