Curs  postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă
 destinat  cercetătorilor din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați
 
 
Susținerea cercetării de excelență din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cercetarea doctorală de top precum și dezvoltarea și certificarea de noi competențe profesionale la nivel postuniversitar pentru cercetătorii universității sunt  obiective ale proiectului CNFIS-FDI-2020-0451 - Inovare prin Cercetare de Excelenta - CEREX - UDJG.
În acest context, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, prin Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic organizează  programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă:
  • Redactarea și publicarea articolelor științifice, 40 ore - 4 credite ECTS.
Cadrele didactice și studenții doctoranzi ai Universității „Dunărea de Jos” din Galați se pot înscrie fără plata taxelor de școlarizare, susținerea financiară a programului educațional fiind asigurată din bugetul proiectului CNFIS-FDI-2020-0451 - Inovare prin Cercetare de Excelenta - CEREX - UDJG. Nu sunt acceptate înscrieri ale cadrelor didactice sau ale doctoranzilor care au urmat același curs în anii precedenți în regim gratuit.
Înscrierile au loc până în data de 15.08.2020 în limita locurilor disponibile. Seria de predare/curs are 50 de locuri, fără posibilitate de suplimentare. Pentru înscriere și înmatriculare la cursuri, va rugam să transmiteți următoarele documente la adresa:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:
-          cerere de înscriere (atașată) – pentru fiecare curs solicitat;
-          diploma de bacalaureat;
-          diploma de licență ;
-          suplimentul descriptiv ( sau foaia matricola)
-          certificat de naștere;
-          act de identitate;
-          certificat de căsătorie (in cazul schimbării numelui)
-          declarația pe propria răspundere (atașata).
Competențele, numărul de credite și alte detalii despre cursul oferit puteți afla urmând link-ul http://www.anc.edu.ro/registru_rnpp/.
 
Director proiect
Prof. univ. dr. ing. ec. habil. Silvius STANCIU
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare