Programul de conversie profesională Sociologie este destinat cadrelor didactice încadrate în sistemul de învățământ preuniversitar, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, care doresc să obțină competențele necesare calificării profesionale în vederea predării disciplinei Sociologie în învățământul preuniversitar.
      Misiunea programului de conversie profesională Sociologie de la Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați este de a promova Sociologia ca știință în mediul școlar preuniversitar și de a încuraja gândirea sociologică și cercetarea sociologică în societatea românească.
             Obiectivele specifice ale programului sunt:
• formarea de specialiști în domeniul Sociologie;
• fundamentare teoretică pentru o bună integrare ulterioară în cercetare și alte activităţi specifice specializării.
Competențe generale:
C1. Proiectarea și realizarea de cercetări sociologice (culegere, prelucrare și analiză de date sociale) în organizații și comunități, cercetări culturale, studii de piață etc.; 
C2. Identificarea, analiza (explicarea) şi soluționarea de probleme și conflicte sociale în organizații și comunități; 
C3. Diagnoza problemelor sociale și analiza și aplicarea de politici publice şi sociale; 
C4. Gestionarea sistemelor de date sociale; 
C5. Consiliere profesională şi de integrare socială; 
C6. Analiza comunicării sociale.  
 
           Pentru realizarea acestor obiective și formarea competențelor, planul de pregătire profesională pentru viitorii profesori de sociologie conține discipline, precum: Metodologia cercetării sociologice (cercetare cantitativă, cercetare calitativă), Sociologia organizațiilor, Sociologia comunicării, opiniei publice și mass-media, Statistică socială, Socializarea, Metodica predării sociologiei, etc.
Programul este recunoscut de Ministerul Educației și Cercetării, studiile au o durată de 2 ani și absolvenții primesc 120 credite transferabile. 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare