Program de conversie profesională Matematică

 
             Programul de conversie profesională Matematică  este adresat tuturor cadrelor didactice încadrate în sistemul de învățământ preuniversitar, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, care doresc să obțină competențele necesare calificării profesionale și didactice în vederea predării disciplinei Matematică în învățământul preuniversitar. Acesta se fundamentează pe domeniul de licență Matematică, program acreditat ARACIS și gestionat de Departamentul de Matematică-Informatică din cadrul Facultății de Științe și Mediu. Acest program este recunoscut de Ministerul Educației și Cercetării, studiile  se desfășoară pe parcursul a 2 ani, la finalul cărora se primesc 120 credite transferabile. Programul se finalizează cu examen de absolvire, în urma căruia cadrele didactice primesc diplomă de absolvire și suplimentul la diplomă. 
 
            Programul de conversie profesională Matematică  de la Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galați oferă tuturor absolvenților posibilitatea de a se titulariza cu specializarea Matematică în învățământul preuniversitar, toate gradele didactice dobândite anterior, rămânând valabile. Programul permite desfășurarea activității profesionale concomitent cu activitatea didactică inclusă în planul de învățământ al programului, care se desfășoară prin îmbinarea metodelor tradiționale cu cele moderne ce folosesc tehnologia informatică, activitatea frontală fiind programată în week-end.
 
           Obiectivele specifice ale programului sunt:
formarea de specialiști bine pregătiți în domeniul Matematică;
stimularea gândirii algoritmice, logice și a abilităților de calcul;
dobândirea competențelor necesare utilizării raționamentelor matematice;
și acestea se realizează printr-un plan de pregătire profesională pentru viitorii profesori de matematică care conține discipline fundamentale și de specialitate, precum: Algebră, Geometrie,  Analiză matematică, Logică matematică, Elemente de aritmetică și combinatorică, Probabilități și statistică  matematică, Informatică, Metodica predării matematicii,  etc. 
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare