Programul de conversie profesională în domeniul Chimie constituie un cadru formal, riguros fundamentat științific și cu înaltă relevanță aplicativă, care să asigure dobândirea de către cadrele didactice din învățământul preuniversitar de noi competențe pentru o nouă specializare, și/sau ocuparea de noi funcții didactice, altele decât cele ocupate în baza formării inițiale. Programul își dorește să perfecționeze cadrele didactice să urmeze o carieră în domeniul chimiei, învățământ, cercetare sau chimie aplicată, să le îndrume spre o predare atractivă și interactivă, axată pe exemple și experimente în domeniul Chimie. Programul reprezintă un răspuns structurat teoretic și metodologic la provocările importante din ultima perioada determinând o reorientare a formării cadrelor didactice spre dinamism, deschidere profesională și diversificare.
Programul își propune să formeze cadre didactice specializate în domeniul Chimie, care să manifeste capacități și competențe generale plasate pe următoarele dimensiuni:
- Competențe de cunoaștere și înțelegere a realităților educaționale și tendințelor de dezvoltare în educație.
- Competențe de explicare și interpretare a schimbărilor atât în plan teoretic, cât și în plan practic- aplicativ.
- Competențe de aplicare în practica educațională a achizițiilor din planul teoriei, dar și a experiențelor practice inovative la nivel național și european
- Atitudini și valori care sa amplifice bunele practici, să asigure progresul în cariera didactica, să valorifice la nivel maximal potențialul biopsihosociopedagogic al copiilor în contextul societății actuale.

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare