CURSURI PREVĂZUTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI
Programul de pregătire antreprenorială va cuprinde:
  • ·         Competențe antreprenoriale generale, în care sunt prevăzute cursurile
Fundamentele antreprenoriatului (24 ore),
Marketing antreprenorial (12 ore),
Managementul financiar al afacerii (12 ore).
  • ·         Competențe antreprenoriale specifice, adaptate domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare SNCDI 2014-2020 (Bioeconomie; Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate;
  • ·         Energie, mediu și schimbări climatice; Eco-nanotehnologii și materiale avansate; Sănătate), în care sunt prevăzute cursurile Tehnologii și produse inovative în Domeniul de specializare inteligentă (30 ore), Dezvoltarea planului de afaceri specific (42ore).
 
ORAR PERIOADA 21-30 OCTOMBRIE 2019
Disciplina
Data
Ora
Locația
Lector
Managementul financiar al afacerii
25.10. 2019
1400-
1800
FEAA,Strada Nicolae Bălcescu nr. 59-61 Galați, Sala I 11
Prof. dr. ec. habil. Nicoleta BARBUȚĂ-MIȘU
Fundamentele antreprenoriatului
22.10.2019
14,00- 20,00
FEAA,Strada Nicolae Bălcescu nr. 59-61 Galați, SB 401
Prof. dr. ec. habil. Florin Marian BUHOCIU
Pentru următoarele ședințe de pregătire antreprenorială orarul va fi afișat pe site-ul proiectului
 
Se recomandă cursanților să se prezinte la cursul din data de 25.10. 2019 cu laptop, pentru derularea aplicațiile practice specifice disciplinei. Se va lucra cu calcul tabelar (Excel).
 
Persoane de contact:
Director program: Prof. dr. ing. dr. ec. Silvius STANCIU, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lector curs: Prof. dr. ec. Nicoleta BARBUȚĂ-MIȘU, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Lector curs:Prof. dr. ec. Prof. dr. ec. Florin Marian BUHOCIU, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare