Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic organizează, în cadrul Proiectului CNFIS-FDI-2019-0309 - Competențe și abilități antreprenoriale pentru studenți, Cursul de formare profesională continuă „Înființarea și administrarea societăților comerciale”, destinat studenților Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

Durata programului de pregătire este de 20 de ore (8C/12 S). Lector de curs - prof. univ. dr. ec. Irina Susanu, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor.

În cadrul programului de formare va participa drept invitat special un reprezentant al Oficiului Național al Registrului Comerțului, Filiala Galaţi, pentru prezentarea și explicarea aspectelor practice privind înființarea și administrarea diferitelor categorii de societăți comerciale.

Programul de pregătire este util studenților universității care vizează înființarea și administrarea de societăți comerciale, inclusiv a celor de tip spin off.

Lectorul de curs și invitatul vor aloca special în prelegeri o prezentare pentru aceste categorii de societăți. Considerăm că informațiile prezentate sunt benefice și cercetătorilor doctoranzi și post-doctorat din grupul țintă al Proiectului ANTREPRENORDOC, respectiv membrilor Proiectului EXPERT care vizează înființarea de societăți spin off.
 
Programul propus pentru derularea cursurilor:
 
    Vineri, 11 Octombrie, 14.00-20.00, Sala I17, FEAA
    Vineri, 18 Octombrie, 14.00-20.00, Sala I17, FEAA
    Marți, 29 Octombrie, 14.00-20.00, Sala I17, FEAA
    Miercuri, 30 Octombrie, 14.00-16.00, Sala I17, FEAA
 
Participarea la program este gratuită, numărul de locuri fiind limitat.
 
Înscrieri și relații suplimentare: Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic, Sala U 109, Str. Domnească, nr. 47, Galați.

Adrese de e-mail pentru corespondență This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Telefon +40 336 130 142.

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare