PROGRAM DE PREGĂTIRE ANTREPRENORIALĂ

În cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Apel: POCU/380/6/13 - Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC – cod proiect 123847)
 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în parteneriat cu Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Institutul de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii în Construcții - ICECON S.A., Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, Universitatea Maritimă din Constanța și Universitatea Politehnica din București implementează proiectul cu titlul Excelența academică și valori antreprenoriale - sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și postdoctoranzilor (ANTREPRENORDOC), cod SMIS 123847, finanțat în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN, cofinanţat din Fondul Social European, Axa prioritară 6- Educație și competențe; Prioritatea de investiții – 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie; Apel de proiecte POCU/380/6/13/ „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat”; Obiectiv Specific: O.S.6.13. - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
 
OBIECTIVUL GENERAL AL PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE ANTREPRENORIALĂ 
 
Formarea și dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și post –doctoranzilor. 
 
CURSURI PREVĂZUTE ÎN CADRUL PROGRAMULUI 
Programul de pregătire antreprenorială va cuprinde:
  • Competențe antreprenoriale generale, în care sunt prevăzute cursurile Fundamentele antreprenoriatului (24 ore), Marketing antreprenorial (12 ore), Managementul financiar al afacerii (12 ore). 
  • Competențe antreprenoriale specifice, adaptate domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare SNCDI 2014-2020 (Bioeconomie; Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate; Energie, mediu și schimbări climatice; Eco-nanotehnologii și materiale avansate; Sănătate), în care sunt prevăzute cursurile Tehnologii și produse inovative în Domeniul de specializare inteligentă (30 ore), Dezvoltarea planului de afaceri specific (42 ore). 
Disciplina Data Ora Locația Lector
Fundamentele antreprenoriatului  27.09.2019 1600-2000 FEAA, Strada Nicolae Bălcescu nr. 59-61 Galați, Sala I 17 Prof. dr. ec. Florin Marian BUHOCIU 
Fundamentele antreprenoriatului 28.09.2019 0900-1300 FEAA, Strada Nicolae Bălcescu nr. 59-61 Galați, Sala I 17 Prof. dr. ec. Florin Marian BUHOCIU 
Marketing antreprenorial 30.09.2019 1400-2000 FEAA, Strada Nicolae Bălcescu nr. 59-61 Galați, Sala I 17 Prof. dr. ec. Adrian MICU 
Marketing antreprenorial 01.10.2019 1400-2000 FEAA, Strada Nicolae Bălcescu nr. 59-61 Galați, Sala I 17 Prof. dr. ec. Adrian MICU
 
Pentru următoarele ședințe de pregătire antreprenorială orarul va fi afișat pe site-ul proiectului
 
Înscrierea cursanților se face la Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic. Perioada de depunere a dosarelor de înscriere este 23.09.2019-26.09.2019, orele 0900-1500.
Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:
  • Cerere însciere;
  • Diplomă de licență - copie conform cu originalul;
  • Foaie matricolă/supliment la diplomă - copie conform cu originalul;
  • Certificat de naștere - copie conform cu originalul;
  • Certificat de căsătorie (dacă este cazul)- copie conform cu originalul;
  • Buletin/Carte de identitate - copie xerox;
  • Dosar șină;
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să contactați secretariatul departamentului. 
 
Persoană de contact: Prof. dr. ing. dr. ec. Silvius STANCIU, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Adresa Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic www.dfctt.ugal.ro
Sala U 109, Str. Domnească, nr. 47, Galați 800008, România
Adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon:+40 336 130 142, Fax: +40 236 468 061
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare