Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă de „Achiziții publice”

Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic din cadrul Universității „Dunărea de Jos" din Galați organizează Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „ACHIZIȚII PUBLICE”. Perioada estimată pentru derularea programului este 16.03.2019 – 31.05.2019.
 
Durata programului este de 96 ore, la un cost de 2.500 lei/persoană, pentru o grupă de minim 25 cursanți. Prelegerile vor fi ținute de o echipă de specialiști la nivel național în domeniul achizițiilor publice, coordonați de expert Ecaterina Milica Dobrotă. Cursurile vor avea loc în spațiile de învățământ aferente Universității „Dunărea de Jos” din Galați și se vor desfășura doar în weekend.
 
Pot urma cursul absolvenți ai învățământului superior acreditat, minim ciclul I de studii universitare de licență. Actele necesare la înscriere/dosarul personal obligatoriu la data înscrierii: 
- copie Diplomă de Licență certificată „conform cu originalul”;
- copie Certificat de naștere, Certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
- copie BI/CI.
 
Înscrierile se fac la sediul D.F.C.T.T din cadrul Universității „Dunărea de Jos" din Galați, Str. Domnească nr. 47, sala U109 Galați sau în format electronic la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Contractele se pot încheia pentru solicitanți persoane juridice sau fizice.
 
La finalizarea cursurilor se eliberează CERTIFICAT DE ATESTARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE și SUPLIMENT DESCRIPTIV.

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare