Sâmbătă începe Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă de „Achiziții publice”

Începând din 16 martie 2019 și până la 31 mai  2019, o echipă de specialiști la nivel național în domeniul achizițiilor publice va susține prelegeri la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în cadrul Programului postuniversitar de formare și  dezvoltare profesională continuă „ACHIZIȚII PUBLICE”. Programul este organizat de Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic al Universității gălățene și va fi coordonat de  expert Ecaterina Milica Dobrotă.
 
Dintre specialiștii care vor conferenția îi amintim pe: ec. Ecaterina Milica Dobrotă - consilier de soluționare a contestațiilor, formator/lector în cursuri de formare în domeniul achizițiilor publice, autor de articole de specialitate, cadru didactic asociat la cursuri postuniversitare de achiziții publice; ec. Bogdan Dobrin – director general al Direcției Generale Reglementare și Armonizare Legislativă din cadrul ANAP, formator/lector în cursuri de formare în domeniul achizițiilor publice; dr. av. Florin Irimia – specialist în achiziții publice, cu o vastă experiență în litigii din acest domeniu, cadru didactic asociat la cursuri de master achiziții publice, formator/lector în cursuri de formare în domeniul achizițiilor publice, autor de articole de specialitate; ec. Gheorghe Cazan – consultant în domeniul achizițiilor publice, expert achiziții publice pentru Sigma OECD, formator/lector în cursuri de formare în domeniul achizițiilor publice, autor de articole de specialitate; jurist Dumitru Viorel Pârvu - consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice (membru în colegiul CNSC), formator/lector în cursuri de formare în domeniul achizițiilor publice, autor de articole de specialitate; ec. Gabriela Stănilă – director al Direcției  Generale Achiziții Publice și Servicii Interne din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, formator/lector în cursuri de formare în domeniul achizițiilor publice; av. Petre Tănase – expert achiziții publice, cu experiență în litigii din acest domeniu, lector în seminarii în domeniul achizițiilor publice.
 
Durata programului este de 96 ore. Cursurile vor avea loc în spațiile de învățământ aferente Universității „Dunărea de Jos” din Galați și se vor desfășura doar în weekend. Cursul se adresează absolvenților învățământului superior acreditat, minim ciclul I de studii universitare de licență. Actele necesare la înscriere/dosarul personal obligatoriu la data înscrierii:  copie diplomă de licență certificată „conform cu originalul”; copie certificat de naștere, certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui); copie BI/CI. Înscrierile se fac la sediul DFCTT din cadrul Universității „Dunărea de Jos" din Galați, Str. Domnească nr. 47, sala U109 Galați sau în format electronic la adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Mai multe detalii puteți afla la telefon: 0336.130.142.
 
Contractele se pot încheia pentru solicitanți persoane juridice sau fizice.
 
La finalizarea cursurilor se eliberează un certificat de atestare a competențelor profesionale și supliment descriptiv.

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare