Conferința „Bune practici de lucru privind realizarea și publicarea lucrărilor științifice”

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, prin Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic (DFCTT), organizează în data de 18 Aprilie 2019 Conferința „Bune practici de lucru privind realizarea și publicarea lucrărilor științifice”. Manifestarea are loc în cadrul Proiectului Excelență, performanță și competitivitate în activități CDI la Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați” (Contract nr. 14 PFE/17.10.2018). Conferința va avea loc în Aula  „Virgil Madgearu” din strada Nicolae Bălcescu nr. 59 - 61.
 
Comitetul de organizare: 
Conf. univ. dr.  Cezar Ionuț Bichescu – Prorector
Prof. univ. dr. Eugen Victor Cristian Rusu – Director Consiliu pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD)
Prof. univ. dr. Adrian Micu – Decan al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor
Prof. univ. dr. Silvius Stanciu - Organizator și coordonator eveniment
 
Lectori invitați:
Prof. univ. dr. Vasile Dinu, 
Academia de Studii Economice din București
Membru al Academiei Oamenilor de Știință din România
Redactor - șef al revistei Amfiteatru Economic
Prof. univ. dr. habil. Gheorghe Săvoiu,
Universitatea din Pitești
Redactor al revistei Amfiteatru Economic
Prof. univ. dr. habil. Dan Cristian Dabija, 
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Redactor al revistei Amfiteatru Economic
Prof univ. dr. Eugen Victor Cristian Rusu
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Membru corespondent al Academiei Române
 
Problematica prezentată la Conferință:
• Elementele structurale ale unui articol științific și redactarea bibliografiei 
• Modalități de prezentare a unei lucrări într-o comunicare științifică
• Baze internaționale de date științifice relevante pentru fluxul principal de publicații
• Plagiatul, legislația antiplagiat și etica cercetării
• Criterii relevante în alegerea unei reviste științifice 
• Bune practici privind optimizarea citării lucrărilor științifice
 
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare