Acte necesare înscriere - Programe Postuniversitare

Dosarul de înscriere la programuele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă va cuprinde următoarele documente:
  • Diplomă de licență - copie conform cu originalul;
  • Foaie matricolă/supliment la diplomă - copie conform cu originalul;
  • Certificat de naștere - copie conform cu originalul;
  • Certificat de căsătorie (dacă este cazul)- copie conforma cu originalul;
  • Buletin/Carte de identitate - copie xerox;
  • Dosar plic;

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare