Cursuri de perfecționare

of
 1. Durată: 60 de ore;
 2. Forma de învățământ: cu frecvență.
Cod COR 342911
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 
Detalii curs:
Coordonator program: ing. Sorin HERCKA
Relaţii suplimentare la datele de contact:
Tel. +40 336 130 142
Fax +40 236 468 061
 
Competențe:
M1 : Competențe fundamentale
 • Comunicare la locul de muncă;
 • Comunicare în limba engleză;
 • Utilizarea PC;
M2 : Competențe generale caracteristice ocupației
 • Perfecționarea pregătirii profesionale;
 • Planificarea activității proprii;
 • Aplicarea normelor de protecție a muncii, de prevenire și stingere a incendiilor;
M3 : Competențe specifice ocupației
 • Elaborarea documentației specifice contractului de agenturare;
 • Coordonarea operațiunilor specifice escalei navei;
 • Menținerea legăturii cu părțile interesate în contractul de agenturare;
 • Reprezentarea intereselor navei în raporturile cu agenții economici prestatori de servicii la bordul navei
M4 : Opționale
 • Întocmirea time-sheet-ului;
 • Colectarea navlului;
 • Monitorizarea activităților de încărcare/descărcare a navei ca reprezentant/ mandatar al intereselor mărfii;
 • Reprezentarea intereselor navei în fata justiției;
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare