Cursuri de perfecționare

of
 1. Durată: 80 de ore;
 2. Forma de învățământ: cu frecvență.
Cod COR 513103
Perioadele de desfășurare se stabilesc în funcție de solicitări și întrunirea numărului necesar formării unei grupe.
 
Detalii curs:
Coordonator program: Manon Emilia Cristoloveanu
Relaţii suplimentare la datele de contact:
Tel. +40 336 130 142
Fax +40 236 468 061
 
Competențe:
M1 : Competențe fundamentale
 • Planificarea propriei activităţi;
 • Dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor;
 • Lucrul în echipă.
M2 : Competențe generale caracteristice ocupației
 • Formarea deprinderilor de viaţă;
 • Supravegeherea stării de sănătate a beneficiarului;
 • Urmărirea respectării drepturilor beneficiarului.
M3 : Competențe specifice ocupației
 • Integrarea copilului în familia asistentului maternal;
 • Integrarea copilului în viaţa socială;
 • Asistarea copilului în procesul educaţional;
 • Comunicarea cu copilul;
 • Gestionarea actelor şi documentelor copilului;
 • Asigurarea integrităţii copilului;
 • Asigurarea unei relaţii armonioase cu familia naturală sau de adopţie
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare