Programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

architectural-design-architecture-book-shelves-1319855.jpg

Limba română. Nivel de competență lingvistică C2

art-board-game-challenge-163064_1554105557.jpg

Management operaţional în didactica specialitǎţii nivelul I

adolescent-business-computer-1595391_1554105553.jpg

Management operaţional în didactica specialitǎţii nivelul II

art-art-materials-business-632470_1554105556.jpg

Management operaţional în didactica specialitǎţii nivelul III

art-board-game-challenge-163064_1554105557.jpg

Management universitar

adult-business-businessman-374820.jpg

Managementul administrației publice locale

businesswoman-company-concept-7357.jpg

Managementul comunicării şi relaţii publice

business-charts-commerce-265087_1554121886.jpg

Managementul financiar al instituțiilor publice

agreement-black-business-943630_1554210941.jpg

Managementul instituțiilor publice

abstract-antique-architectural-design-340981.jpg

Managementul muzeelor

art-art-materials-business-632470_1554105556.jpg

Managementul performanței în dezvoltarea carierei funcționarilor din administrația publică

book-education-graphing-paper-167682.jpg

Managementul proiectelor

agreement-black-business-943630_1554210941.jpg

Managementul responsabilităţii sociale corporatiste

black-and-white-business-coffee-286565_1554210806.jpg

Managementul situațiilor de urgență

adult-blur-book-258353_1554105553.jpg

Managementul unităților de sănătate publică

businesswoman-company-concept-7357.jpg

Marketingul unităților de cercetare științifică

black-and-white-cogs-gears-159298.jpg

Obținerea, protejarea și comercializarea drepturilor de proprietate industrială

black-and-white-castle-figures-36006_1554206965.jpg

Organizarea cercetării în muzeu

black-and-white-castle-figures-36006_1554206965.jpg

Păstrarea și conservarea patrimoniului muzeal

book-shelves-book-stack-bookcase-207662.jpg

Politici publice

close-up-contract-document-48148.jpg

Proceduri notariale și acte de stare civilă

aisle-business-buy-811107.jpg

Proceduri și instrumente de securitate a sistemelor informatice

adult-business-businessman-374820.jpg

Protecția datelor cu caracter personal

agriculture-basket-beets-533360.jpg

Reziliența lanțului agroalimentar la incidente critice

berries-bowl-of-fruit-citrus-1128678.jpg

Sisteme de calitate pe lanțul agroalimentar

adult-blur-book-258353_1554105553.jpg

Structuri şi limbaje specifice în predarea limbii şi literaturii române

architectural-design-architecture-book-shelves-1319855.jpg

Structuri și metode expoziționale și educative

books-classroom-college-289738_1554105562.jpg

Tehnici avansate de caracterizare şi expertizare a materialelor

agriculture-basket-beets-533360.jpg

Tehnologie si control în alimentaţie publică şi turism

biology-blur-blurred-background-954585.jpg

Validarea metodelor și asigurarea calității rezultatelor în laboratoarele de analize fizico-chimice

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare