Cursuri de calificare

Cod N.C: 7122.2.1
 
DURATA (în ore de pregătire): 720 de ore (240 de ore de pregătire teoretică şi 480 de ore de pregătire practică)
 
OBIECTIVELE CURSULUI:
La finalul cursului absolvenţii vor dobândi cunoştinţele, deprinderile şi abilităţile necesare pentru a asigura îndeplinirea următoarelor obiective generale:
- aprovizionarea locului de muncă cu materiale, scule, unelte, dispozitive şi utilaje necesare;
- pregătirea sculelor, a dispozitivelor şi utilajelor pentru lucru;
- pregătirea suprafeţelor elementelor de construcţii din zidărie de cărămidă sau beton, în vederea tencuirii;
- prepararea mortarele pentru zidării şi tencuieli;
- executarea tencuirii elementelor de construcţii;
- demolarea construcţiilor vechi, fără risc, în cazul când nu se mai pot folosi, fie pentru reabilitarea, modernizarea şi aducerea lor la o stare de funcţionare bună, prin lucrări de reparaţii la zidării şi tencuieli.
- remedierea eventualelor neconformităţi constatate.
ABILITĂŢILE DOBÂNDITE:
- Lucrul în echipă;
- Comunicarea la locul de muncă;
- Dezvoltarea profesională proprie;
- Planificarea activităţii proprii;
- Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, de protecţie a mediului şi de PSI;
- Identificarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentelor de lucru;
- Asigurarea calităţii lucrărilor executate;
- Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei;
- Prepararea mortarelor pentru zidării şi tencuieli;
- Executarea zidăriilor simple;
- Executarea zidăriilor de mare complexitate;
- Executarea tencuielilor simple;
- Executarea tencuielilor decorative;
- Executarea tencuielilor de mare complexitate;
- Executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit.

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare