Cursuri de calificare

CODN.C 5149.1.2
DURATA (în ore de pregătire): 360 de ore (120 de ore de pregătire teoretică şi 240 de ore de pregătire practică)
 
OBIECTIVELE CURSULUI:
La finalul cursului absolvenţii vor dobândi cunoştinţele, deprinderile şi abilităţile necesare pentru a asigura îndeplinirea următoarelor obiective generale:
- Curăţarea incintelor, cu aplicarea zilnică sau periodică a operatiilor de curăţire în succesiunea prestabilită prin instrucţiunile de lucru, cu utilizarea soluţiilor, materialelor şi echipamentelor specifice în funcţie de tipul curăţeniei de efectuat;
- Salubrizarea mijloacelor de transport rutier, cu efectuarea operaţiilor de curăţire a exteriorului şi interiorului acestora;
- Salubrizarea vagoanelor de cale ferată, cu executarea operaţiilor specifice de vidanjare, curăţare a spaţiilor sanitare, a interiorului şi exteriorului vagoanelor, în succesiunea presupusă de tipul salubrizarii efectuate;
- Curăţarea interioară a aeronavelor dupa sosirea din cursă, în corelaţie cu graficul de zbor, precum şi curăţarea periodică generală a acestora, la cererea beneficiarilor.
- Aplicarea normelor tehnico-sanitare, menţinand igiena şi starea de sănătate personală şi efectuarea periodică a controlul stării de sănătate proprii.
 
ABILITĂŢILE DOBÂNDITE:
- Comunicarea la locul de muncă
- Munca în echipă
- Aplicarea normelor de NPM şi PSI
- Aplicarea normelor igienico-sanitare
- Planificarea activităţii proprii
- Utilizarea sculelor şi utilajelor cu acţionare manuală
- Utilizarea utilajelor cu acţionare electro-mecanică
- Utilizarea utilajelor acţionate prin motoare cu ardere internă
- Întreţinerea echipamentelor de lucru
- Pregătirea operaţiei de curăţare
- Salubrizarea vagoanelor de cale ferată
- Salubrizarea mijloacelor de transport rutiere
- Curăţarea interioară a aeronavelor
 

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare