Cursuri de calificare

Cod NC: 5220.1.1
MODULUL LUCRĂTOR ÎN COMERŢ
Durata (în ore de pregătire):           360 ore
Total, din care:           120 ore de pregătire teoretică
          240 ore de pregătire practică
 
DISCIPLINA: 1. TEHNOLOGIA COMERCIALĂ A MĂRFURILOR

Durata (in ore de pregătire): 236 ore        

Total, din care:           66 ore de pregătire teoretică
        170 ore de pregătire practică
Obiectivele generale:
- Să utilizeze corect limbajul și terminologia de specialitate;
- Să cunoască caracteristicile de calitate ale mărfurilor învățate;
- Să evidențieze condițiile de ambalare, marcare, transport și depozitare a mărfurilor;
- Să efectueze recepția și prezentarea mărfurilor la cumpărator;
- Să cunoască etapele vânzării marfurilor;
- Să efectueze etalări și expuneri de mărfuri;
- Să utilizeze corect și ergonomic locul de muncă;
- Să cunoască noțiuni de igiena personală și despre o ținuta corporală și vestimentare adecvate rețelei comerciale;
- Să cunoasca legislația în vigoare referitoare la comerț;
- Să cunoască sarcinile și obligațiile de intretinere și curățenie ce le revin la locul de munca.
DISCIPLINA: 2 NOȚIUNI DE ORGANIZARE ȘI LEGISLAȚIA MUNCII

Durata (în ore de pregătire): 26 ore          

Total, din care:           10 ore de pregătire teoretică
          16 ore de pregătire practică
Obiectivele generale:
- Să aplice corect principiile de organizare a activității la locul de munca
- Să cunoasca legislația muncii
- Să cunoasca drepturile și indatoririle ca parte implicata intr-un contract de munca
- Să cunoasca legislația privitoare la somaj
- Să cunoasca principiile care stau la baza salarizarii și a calcului pensiei
DISCIPLINA: 3. INFORMATICA ÎN COMERȚ

Durata (in ore de pregătire): 40 ore          

Total, din care:           16 ore de pregătire teoretică
          24 ore de pregătire practică
Obiectivele generale:
- să utilizeze corect casele de marcat clasice și moderne;
- să recunoasca elementele simbolice de codificare;
- să constientizeze avantajele utilizarii codului cu bare;
- să identifice sortimentul de marfuri in vederea informării eficiente a consumatorului;
- Să deosebească particularitățile specifice operatiunilor de etichetare și marcarea marfurilor
- Să utilizeze corect diferitele tipuri de utilaje de cantarit
- să utilizeze baze de date
- să comunice prin Internet.
DISCIPLINA: 4. GESTIUNE ECONOMICĂ
Durata (in ore de pregătire): 58 ore          
Total, din care:           28 ore de pregătire teoretică
          30 ore de pregătire practică
Obiectivele generale:
- Să efectueze corect calcule economice;
- Să completeze documente specifice aprovizionarii cu mărfuri;
- Să completeze documente folosite in procesul vânzarii.

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare