Acte necesare

Dosarul de înscriere pentru cursuri de calificare va cuprinde următoarele documente:
  • Contractul de școlarizare;
  • Diplomă de Bacalaureat - copie;
  • Diplomă de licență - copie ;
  • Foie matricolă/supliment la diplomă - copie;
  • Certificat de naștere - copie legalizată;
  • Certificat de căsătorie (dacă este cazul)- copie ;
  • Buletin/Carte de identitate - copie xerox;
  • Dosar plic;

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare