Cursuri de formare continuă

Durata: 30 ore
Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Sănătate
Forma de învățământ: cu frecvență
 
Tematică:
    1. Microbiologie clinică
 
Competențe: 
Competențe transversale: Identificarea obiectivelor de realizat, a rezultatelor disponibile, condițiilor de finalizare a acestora, etapele de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente și riscurilor aferente.
 
Coordonator program: 
    Conf. univ. dr. Gabriela GURĂU

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare