Curs de pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice pentru electricieni
Organizat în perioada 18.03.2022 – 20.03.2022
 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează prin Departamentul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic cursul de formare continuă Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice pentru electricieni.
Cursul respectă tematica și bibliografia necesară pentru examenul de autorizare electricieni, conform "Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice",  denumit în continuare Regulament, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11 /2013, Publicat în MO nr. 152 din 21 martie 2013, cu modificările ulterioare aduse prin Ordinul ANRE 116/2016.
Durata cursului este de 20 ore, la un cost de 300 lei/cursant, pentru o grupă de minim 20 cursanți. Taxa cursului se achită integral, la data semnării contractului.
Documentele necesare pentru înscrierea la curs sunt:
- Copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională;
- Copia certificatului de naștere;
- Copia certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
- Copie a actului de identitate (BI/CI).
- Contractul de studii se va completa la data înscrierii pentru solicitanți persoane juridice sau fizice.
 
Act final de studii:  Adeverință de absolvire a cursului.
Înscrierile se fac la sediul D.F.C.T.T. din incinta Universității „Dunărea de Jos" din Galați, str. Domnească nr. 47, cod poștal 800008, Galați, tel. 0336130142, tel/fax 0236468061, e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., formare @ugal.ro ,  web:  www.dfctt.ugal.ro .
La finalizarea cursurilor se eliberează Adeverinţă de participare la curs.

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare