Comunicat important privind cursul
Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice pentru electricieni
 
            Având în vedere măsurile dispuse de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență raportate la evoluția răspândirii infecțiilor cu COVID -19 pe teritoriul României,  ANRE a emis decizia nr. 415 din 13.03.2020, prin care ,,Termenul de valabilitate a legitimațiilor de electrician autorizat, verificator de proiecte în domeniul instalațiilor electrice tehnologice și expert tehnic de calitate și extrajudiciar în domeniul instalațiilor electrice tehnologice, obținute în cadrul sesiunii de primăvară 2015, în baza prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește pentru o perioadă de 6 luni.
                Dosarele depuse în cadrul sesiunii de primăvară 2020 vor fi analizate în vederea participării candidaților, în cadrul sesiunii de toamnă 2020, conform programului aferent.
                În acest context cursul Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice pentru electricieni, programat a se desfășura în perioada 20.03.2020. – 22.03.2020 va fi reprogramat la o data ulterioară.
           
            Mai multe detalii puteți afla accesând https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/informatii-de-interes-public/info-electricieni

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare