Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează prin Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic, în baza avizului ANRE nr. 19/03.02.2015,
cursul Pregătire teoretică în domeniul instalațiilor electrice pentru electricieni, în perioada 15.10.2021 - 17.10.2021
Taxa de școlarizare este de 300lei/persoană și se achită integral la data semnării contractului.
Programele respectă tematica și bibliografia necesară pentru examenul de autorizare electricieni, conform ,,Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice",  denumit în continuare Regulament, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 11 /2013, Publicat în MO nr. 152 din 21 martie 2013, cu modificările ulterioare aduse prin Ordinul ANRE 116/2016.
Actele necesare la înscriere:
– copie simplă a ultimului act de studii;
– copie simplă a certificatului de naștere;
– copie simplă a certificatului de căsătorie (în cazul schimbării numelui);
– copie simplă a BI/CI.
Contractul de studii se va completa la data înscrierii.
Act final de studii: Adeverință de absolvire a cursului.

Despre DFCTT

Departamentul de Formare Continuă si Transfer Tehnologic al Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, are ca obiect de activitate pregatirea persoanelor din interiorul şi din afara comunităţii academice prin cursuri de iniţiere, conversie, specializare, perfecţionare, dezvoltare profesionala.

Contact și înregistrare

Căutare